อณาสิริ รังสิต คลอง2 จำนวนบ้าน 190 หลัง

โครงการหมู่บ้าน อณาสิริ รังสิต คลอง2

บ้านสวยน่าอยู่  เหมาะสำหรับพักอาศัย อีกผลงานของบริษัท พรหม สุวรรณฯ ขอขอบคุณบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้ว่าจ้าง