ดีคอนโดธาร จรัญ-ปิ่นเกล้า

โครงการดีคอนโดธาร จรัญ-ปิ่นเกล้า  ขอขอบคุณ บริษัท วิศวภัทร์  จำกัด  ที่ไว้วางใจมอบหมายให้ทีมงาน  บริษัท พรหม สุวรรณ์ฯ ในส่วนงานผลิตและติดตั้ง ประตู – หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมถ้าเป็นโครงการ ดีคอนโด  นับรวมกันประมาณ  ** 25 ตึก **   ผ่านมาแล้วด้วย ทีมงานคุณภาพ  และทีมช่างผู้ชำนาญ

5 องค์ประกอบของการประสานงาน

  1. ความร่วมมือ   ของทุกฝ่าย
  2. จังหวะเวลา  ที่เหมาะสม
  3. ความสอดคล้อง  ไปในทางเดียวกัน
  4. การสือสารที่ตรงกันอย่างรวดเร็ว  ( สำคัญมาก )
  5. มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน  ตามวัตถุประสงค์ของงานที่กำหนดไว้

เมื่องานเสร็จลูกค้าเข้าตรวจห้อง ( Event ) รอบแรกวันที่ 30 พ.ย. 2563 พร้อมส่งมอบงาน ทางเรายังมีบริการดูแลความเรียบร้อยให้ลูกค้าหากเกิดปัญหาอะไรขึ้น (With service after work delivery)  จึงทำให้บริษัท พรหม สุวรรณ์ฯ ได้รับโอกาสและความไว้วางใจเสมอมาและขอยึดมั่นในมาตรฐานพร้อมพัฒนางานในทุกๆโครงการให้ดีขึ้น