ศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ

ศูนย์สมุททานุภาพ จ.ชลบุรี

โครงการจัดตั้งศูนย์

สมุททานุภาพกองทัพเรือ 

อ.บางพระ  จ.ชลบุรี

เปิดตัวโครงการไปเมื่อปลายเดือนกันยายน 2021 ในส่วนงาน
ติดตั้งประตู-หน้าต่างกระจกและอลูมิเนียมของบริษัท พรหมสุวรรณ์ กลาส จำกัด 
อาคาร B1 B2 B3 B4.1 B5 B6  แต่ละตึกมีความสวยงามที่แตกต่างกันไป   
เนื่องจากเป็นอาคารที่อยู่ติดกับทะเลทำให้ตัวอาคารได้รับแรงลมอยู่ตลอด   จึงทำให้ที่นี้จะต้องมีการออกแบบ   (เป็นส่วนของโครงการ)  ให้สามารถต้านทานแรงลมรวมไปถึงการใช้วัสดุที่ดีที่สามารถรับแรงลมได้เป็นอย่างดีฉะนั้นขอให้ท่านหมั่นใจได้ว่า  ที่นี้มีความแข็งแรงปลอดภัยตามมาตรฐานด้วยทีมงานคุณภาพของบริษัท พรหมสุวรรณ์ฯ  ทำงานร่วมกับทางบริษัทผู้ว่าจ้าง 

จึงขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราได้รับโอกาสร่วมงานกันและผลงานสำเร็จ

เป็นที่เรียบร้อยและสวยงาม   แข็งแรง   ปลอดภัย   ได้มาตรฐาน