ประกาศวันหยุด

วันหยุดปีใหม่ 2565

ประกาศวันหยุด  เทศกาลปีใหม่ 

บริษัท  พรหมสุวรรณ์  กลาส จำกัด 

หยุดทำการตั้งแต่  31 ธ.ค. 2565 – 4 ม.ค. 2566  เปิดทำการวันที่  5 ม.ค. 2566

วันหยุดปีใหม่ 2565
หยุด 31 – 4 เปิดทำการ 5 ม.ค. 66