ดีคอนโด ริน อาคาร 8 ชั้น เชียงใหม่

ดีคอนโด ริน อาคาร 8 ชั้น เชียงใหม่ หลังเซ็นทรัลเฟลติวัล

ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000