ดีคอนโด ซายน์ อาคาร 8 ชั้น เชียงใหม่

dcondo sing  ดีคอนโดซายน์ หลังเซ็นทรัลเฟลติวัล

ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000