ดีคอนโดธาร อาคาร 8 ชั้น (จรัญ – ปิ่นเกล้า กทม.)

ดีคอนโด ธาร จรัญ – ปิ่นเกล้า กทม.